Phụ tùng máy nén khí Atlas copco

 • Mã sản phẩm: Atlas copco
 • Đăng ngày 10-07-2018 12:26:28 AM
 • Lượt xem: 737

Liên hệ

(024)6 6568 252


Giới thiệu ngắn gọn:

 • Tách dầu dùng cho máy nén khí truc vít. Cung cấp phụ tùng, dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa máy nén khí trục vít Atlas Copco.
 • Mua sắm an toàn & Tiện ích

  • Giao hàng nhanh chóng
   chỉ trong vòng 24 giờ
  • Sản phẩm chính hãng
   sản phẩm nhập khẩu 100%
  • Mua hàng tiết kiệm
   rẻ hơn từ 10% – 30%

  Hotline mua hàng

  Liên hệ: 0812 883 828 - 0246 6568 252
  Thời gian 08h - 17h30 T2 đến T6, Sáng T7 8h - 12h

  TRA KÍCH THƯỚC TÁCH DẦU MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO  

  BẢNG TRA MÃ LỌC CHO MÁY NÉN KHÍ ATLAS COPCO
   
  HÌNH ẢNH COMPRESSOR MODEL TYPE ORIGINAL REFERENCE OEM REFERENCE
   
  loc dau may nen khi Atlas copco, loc nhot may nen khi Atlas copco
  GA 10 Separator 1513005800 DB 2135
    Air filter 1503019000 SA 6657
    Oil filter 1513033700 SH 8113
  GA 10 from 119500 Separator 1613901400 DE 4025
    Air filter 1613900100 SA 6847
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 10 from 145000 Separator 1613901400 DE 4025
    Air filter 1613900100 SA 6847
    Oil filter 2903033700 SH 8113
  GA 100 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 11 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
   
  loc gio may nen khi atlas copco, Loc gio mann C20500, bao duong may nen khi Atlas copco tại bắc ninh
  GA 11 from 1993 Separator 1613692100 DC 3066
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 11 from 1995 Separator 1613750200 DC 3077
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 11 from 2000 Separator 1622007900 DE 4033
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 11 from 2002 Separator 1622051600 DE 4039
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 110 Separator 1614642300 DC 3051
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  tach dau may nen khi Atlas copco, bảo dưỡng máy nén khí Atlas copco, bao duong may nen khi Atlas Copco
  GA 110 from 1999 Separator 1614905400 DC 3185
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 1107 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 1108 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 111 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 1110 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  loc gio may nen khi Atlas copco, sửa chữa máy nén khí atls copco, sua chua may nen khi Atlas Copco,
  GA 115 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 118 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 1207 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 1208 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 1210 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
   
  tach dau may nen khi atlas copco, tách nhớt máy nén khí Atlas copco, tách dầu máy nén khí Atlas Copco, Air / Oil Separator, Atlas Copco separator, bao duong may nen khi Atlas Copco
  GA 122 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 1308 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 132 Separator 1614642300 DC 3051
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 132 from 1999 Separator 1614905600 DC 3186
    Air filter 1030097900 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 132 from 2004 Separator 1621938500 DC 3256
    Air filter 1621574200 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107 x 3
   
  loc dau may nen khi Atlas Copco, loc nhớt máy nén khí Atlas copco,thay dau may nen khi Atlas copco
  GA 1407 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 1408 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 1410 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 15 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 15 from 1993 Separator 1613692100 DC 3066
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  loc gio may nen khi Atlas Copco, bảo trì máy nén khí Atlas copco, Atlas copco air filter, bao tri may nen khi atlas copco
  GA 15 from 1995 Separator 1613750200 DC 3077
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 15 from 2000 Separator 1622007900 DE 4033
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 15 from 2002 Separator 1622051600 DE 4039
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 160 Separator 1614642300 DC 3051
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 160 from 1999 Separator 1614905600 DC 3186
    Air filter 1030097900 SA 6037
    Oil filter 1614727300 SH 8108
   
  tach dau may nen khi atlas copco, thay bi đầu nén máy nén khí Atlas copco, lọc tách nhớt máy nén khí Atlas copco
  GA 160 from 2004 Separator 1621938500 DC 3256
    Air filter    
    Oil filter    
  GA 18 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 18 from 1993 Separator 1613692100 DC 3066
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 18 from 1995 Separator 1613750200 DC 3077
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 18 from 2000 Separator 1622007900 DE 4033
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  loc gio may nen khi Atlas Copco, loc khi may nen khi Atlas Copco, nhiệt độ cao may nen khi Atlas Copco,Atlas copco Air Filter, Atlas Copco Suction Filter,
  GA 18 from 2002 Separator 1622051600 DE 4039
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 200 Separator 1614704800 DC 3099
    Air filter 1030097900 SA 6037
    Oil filter 1614727300 SH 8108
  GA 200 from 1999 Separator 1614905600 DC 3186
    Air filter 1030097900 SA 6037
    Oil filter 1614727300 SH 8108
  GA 200 from 2000 Separator 1614952100 DC 3218
    Air filter   SA 6037
    Oil filter   SH 8107
  GA 207 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  tach dau may nen khi Atlas Copco 1622007900, air / oil Separator, Atlas Copco Oil Separator, tách nhớt may nen khi Atlas copco
  GA 208 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 210 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 22 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 22 from 1993 Separator 1613692100 DC 3066
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 22 from 1995 Separator 1613750200 DC 3077
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
   
  phụ tùng máy nén khí Atlas Copco, loc dau may nen khi Atlas Copco, Oil filter, ra dầu cổ hút máy nén khí Atlas copco
  GA 22 FF from 2000 Separator 1622007900 DE 4033
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 22 FF from 2002 Separator 1622051600 DE 4039
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 230 Separator 1614532900 DA 1084
    Air filter 1619299700 SA 6004
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 237 Separator 1614532900 DA 1084
    Air filter 1619299700 SA 6004
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 250 Separator 1614704800 DC 3099
    Air filter 1030097900 SA 6037
    Oil filter 1614727300 SH 8108
  loc dau may nen khi Atlas Copco, Atlas Copco Oil Filter, thay bi may nen khi Atlas copco
  GA 250 from 2000 Separator 1615952199 DC 3218
    Air filter    
    Oil filter 1614727300 SH 8108
  GA 30 Separator 1202641400 DC 3032
    Air filter 1619299700 SA 6004
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 30 C from 2000 Separator 1622007900 DE 4033
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 30 from 1994 Separator 1613688000 DC 3065
    Air filter 1613740700 SA 6670
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 30 from 1998 series No. AII 360 000 Separator 1613839700 DC 3137
    Air filter 1613740700 SA 6670
    Oil filter 1613610500 SH 8107
   
  loc gio may nen khi Atlas Copco, Air filter, Mann filter, vệ sinh lọc gió máy nén khí
  GA 30 from 2002 Separator 162205160 DE 4039
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 30 PLUS from API 507439 Separator 1622314000 DE 4045
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1622314280 SH P024
  GA 30 VSD Separator 2901056600 DC 3137
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 300 Separator 1202834300 DF 5003
    Air filter 1619284700 SA 6005
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 307 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  phu tung may nen khi Atlas Copco, lọc tách dầu máy nén khí Atlas Copco, Bảo dưỡng máy nén khí Atlas Copco
  GA 308 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 310 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 315 Separator 1614704800 DC 3099
    Air filter 1030097900 SA 6037
    Oil filter 1614727300 SH 8108
  GA 315 from 2000 Separator 1614952100 DC 3218
    Air filter 1621054700 SA 6037
    Oil filter 1614727300 SH 8108
  GA 345 Separator 1202834300 DF 5003
    Air filter 1619284700 SA 6005
    Oil filter 1613610500 SH 8107
   
  oil filter Atlas copco, loc nhot may nen khi Atlas copco, ra dầu cổ hút máy nén khí Atlas copco
  GA 355 Separator 1202834300 DF 5003
    Air filter 1619284700 SA 6005
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 37 Separator 1202641400 DC 3032
    Air filter 1619299700 SA 6004
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 37 from 1994 Separator 1613688000 DC 3065
    Air filter 1613740700 SA 6670
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 37 from 1998 series No. AII 360 000 Separator 1613839700 DC 3137
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 37 PLUS from API 507438 Separator 1622314000 DE 4045
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1622314280 SH P024
  lọc gió máy nén khí Atlas Copco, Lọc gió Mann Filter, Thiếu khi máy nén khí Atlas Copco, lọc khí máy nén khí Atlas copco
  GA 375 Separator 1202834300 DF 5003
    Air filter 1619284700 SA 6005
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 407 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 408 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 410 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 45 Separator 1202741900 DC 3085
    Air filter 1619284700 SA 6005
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  tách dầu máy nén khí Atlas Copco, Oil Separator, loc tach dau may nen khi atlas copco
  GA 45 from 1994 Separator 1613688000 DC 3065
    Air filter 1619284700 SA 6005
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 45 from 1995 Separator 1613730600 DC 3085
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 45 from 1998 series No. AII 360 000 Separator 1613839700 DC 3137
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 45 PLUS from API 507438 Separator 1622314000 DE 4045
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1622314280 SH P024
  GA 5 Separator 1513005800 DB 2135
    Air filter 1503019000 SA 6657
    Oil filter 1513033700 SH 8113
   
  Atlas Copco Separator, tach dau may nen khi Atlas Copco
  GA 5 from 1998 Separator 1613901400 DE 4025
    Air filter 1613900100 SA 6847
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 50 from 1998 series No. AII 350 000 Separator 1613839700 DC 3137
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 50 VSD Separator 1613839700 DC 3137
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 507 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 508 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
   
  loc gio may nen khi Atlas copco 1619279800
  GA 510 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 55 Separator 1202741900 DC 3085
    Air filter 1619279800 SA 6036
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 55 from 1995 Separator 1613730600 DC 3085
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 55 from 1996 Separator 1613800700 DC 3110
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 55 from 2000 Separator 1613955900 DC 3217
    Air filter 1613950100 SA 6980
    Oil filter 1613610500 SH 8107
   
  phụ tùng máy nén khí Atlas Copco, Bảo dưỡng máy nén khí Atlas Copco tại Bắc Ninh, bao duong may nen khi atlas copco
  GA 55 C Separator 2901085800 DC 3219
    Air filter 1613950100 SA 6980
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 55 PLUS Separator 1622365600 DC 3266
    Air filter 1613950300 SA 6981
    Oil filter 1622365200 SH P023
  GA 607 Separator 1616283600 DC 3009
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 608 Separator 1616283600 DC 3009
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 610 Separator 1616283600 DC 3009
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
   
  lọc gió máy nén khí atlas copco
  GA 7 Separator 1513005800 DB 2135
    Air filter 1503019000 SA 6657
    Oil filter 1513033700 SH 8113
  GA 707 Separator 1616283600 DC 3009
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 708 Separator 1616283600 DC 3009
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 710 Separator 1616283600 DC 3009
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 75 Separator 1202741900 DC 3085
    Air filter 1619279800 SA 6036
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  tach dau may nen khi Atlas Copco 15kw, tach spion, tách nhớt máy nén kgis
  GA 75 from 1995 Separator 1613730600 DC 3085
    Air filter 1613740800 SA 6665
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 75 from 1996 Separator 1613800700 DC 3110
    Air filter 1613800400 SA 6753
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 75 from 2000 Separator 1613984000 DC 3219
    Air filter 1613950300 SA 6981
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 807 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 808 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  Tách dầu máy nén khí Atlas copco, thay bi máy nén khí, tách dầu máy nén khí Atlas copco 1622051600
  GA 810 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 90 Separator 1614642300 DC 3051
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 90 from 1999 Separator 1614905400 DC 3185
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GA 90 from 2005 Separator 1622365600 DC 3266
    Air filter 1613950300 SA 6981
    Oil filter 1622365200 SH P023
  GA 90 C Separator 1613984000 DC 3219
    Air filter 1613950300 SA 6981
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  bao duong may nen khi Atlas copco, thay dau may nen khi atlas copco, ve sinh loc gio may nen khi atlas copco
  GAH 115 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GAH 118 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GAH 122 Separator 1612386900 DC 3001
    Air filter 1619126900 SA 6031
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GR 1120 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter 1619378400 SA 6037
    Oil filter    
  GR 1520 Separator 2252631300 DC 3022
    Air filter    
    Oil filter    
   
  lọc tách nhớt máy nén khí Atlas copco, bảo dưỡng và sửa chữa máy nén khí Atlas copco
  GR 620 Separator 1613243300 DC 3008
    Air filter 1030107000 SA 6029
    Oil filter    
  GX 11 Separator 1622024500 DF 5005
    Air filter 1613900100 SA 6847
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GX 15-18-22 Separator 1622035101 DF 5009
    Air filter 1613872000 SA 6931
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GX 2 Separator 1622062300 DF 5010
    Air filter 1622065800 SA 6982
    Oil filter 1513033700 SH 8113
  GX 3 Separator 1622062300 DF 5010
    Air filter 1622065800 SA 6982
    Oil filter 1513033700 SH 8113
   
  lọc gió máy nén khí Atlas copco, loc dau may nen khi Atlas copco, oil filter, bao duong may nen khi Atlas copco
  GX 4 Separator 1622 0623 00 DF 5010
    Air filter 1622 0658 00 SA 6982
    Oil filter  1513 033700 SH 8113
  GX 5 Separator 1622024500 DF 5005
    Air filter 1613900100 SA 6847
    Oil filter 1613610500 SH 8107
  GX 7 Separator 1622024500 DF 5005
    Air filter 1613900100 SA 6847
    Oil filter 1613610500 SH 8107

  Đặc tính kỹ thuật:
   - Độ chênh áp < 0.02 MPa,
  - Hàm lượng dầu dư sau khi tách (phân li) < 3ppm
  - Số giờ chạy 4000h

    
  Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Công Nghiệp Minh Phong chuyên cung cấp các loại phụ tùng máy nén khí - Phụ tùng máy nén khí Atlas copco. Đáp ứng đầy đủ yêu cầu của quý khách. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số Hotline  0812 88 38 28  để được tư vấn và cung cấp dịch vụ một cách nhanh nhất và tốt nhất.
   

  Bình luận