Dầu nhớt động cơ Diesel (5 sản phẩm)

DẦU MOTUL – TEKMA POWER F 20W40/20W50
DẦU MOTUL – TEKMA POWER F 20W40/20W50

Dầu motul – Tekma Power F 20W40/20W50  là dầu bôi trơn dành cho động cơ Diezel đạt tiêu chuẩn khí thải Euro II và Euro...

Giá bán: Liên hệ

DẦU MOTUL-TEKMA TURBO POWER 15W40/20W50
DẦU MOTUL-TEKMA TURBO POWER 15W40/20W50

Dầu Motul - Tekma Turbo Power 15W40/20W50 là dầu bôi trơn dành cho động cơ Diesel đạt tiêu chuẩn khí thải Euro II và Euro...

Giá bán: Liên hệ

DẦU MOTUL-TEKMA MEGA FLEET 15W40/20W50
DẦU MOTUL-TEKMA MEGA FLEET 15W40/20W50

Dầu Motul - Tekma Mega Fleet 15W40/20W50  là dầu bôi trơn dành cho các động cơ Diezel với hàm lượng khí thải thấp, nạp khí tự...

Giá bán: Liên hệ

MOTUL-TEKMA MEGA X 15W40/20W50
MOTUL-TEKMA MEGA X 15W40/20W50

Dầu Motul - Tekma X 15W40/20W50 là dầu nhớt chất lượng cao được tăng cường các tính năng để sử dụng cho các dộng cơ sử dụng...

Giá bán: Liên hệ

DẦU MOTUL D-POWER EXTRA 20W50
DẦU MOTUL D-POWER EXTRA 20W50

Dầu Motul D-Power Extra 20W50 là dầu động cơ diezel chất lượng cao, được thiết kế cho các động cơ Diezel hiện đại hoạt động...

Giá bán: Liên hệ